ПОЛИКАРБОНАТ

Поликарбонатът е висококачествен синтетичен полимер, отличаващ се с отлични механични и оптически, UV, изолационни и екологични характеристики. Отделните плоскости са изградени от два, три или повече слоя поликарбонат, свързани помежду си с голям брой твърди ребра, ориентирани по дължината на плочата. Въздухът, изпълващ пространството между отделните слоеве и ребрата, обезпечава отличните топлоизолационни качества, а оребряването гарантира механична якост. Поликарбонатът е трудногорим материал, кето го прави особено подходящ за обществени сгради и съоръжения.

Много по-лек е от обикновеното стъкло, което улеснява неимоверно монтажа и намалява изискванията към носещата конструкция. Допустимо е значително огъване, позволяващо свобода в дизайна. Практически нечуплив материал, устойчив на природни бедствия и вандализъм. Подходящ е при изработката на навеси, покривни конструкции и др. Използва се за остъкляване, за покривни конструкции на сгради, при изграждането на гаражи, отворени и затворени, за направа на козирки на входове на сгради, козирки на стадиони, покривни конструкции на бензиностанции и газостанции, като преградни стени при обособяване на работни места в големи зали при направа на оранжерии и други приложения.